Promotion

โปรโมชั่น

จัดฟันแบบโลหะ

 • จัดฟันย้ายเคส เหมาเหมา  12 เดือน/เดือนละ 2.5 แสนวอน 
 • จัดฟันรอบสอง Ceramic  12 เดือน/เดือนละ 3.5 แสนวอน  
 • จัดฟันครั้งแรก CLIPPY-C  24 เดือน/เดือนละ 3 แสนวอน  
 • จัดฟันร่วมผ่าตัดขากรรไกร 12 เดือน/เดือนละ 5 แสนวอน

จัดฟันแบบใส

 • จัดฟันแบบใส Clear Aligner 20 ชิ้นงาน/เดือนละ 5 แสนวอน
 • จัดฟันแบบใส Invisalign Full ไม่จำกัดชิ้นงาน/เดือนละ 5 แสนวอน

จัดฟันด้านใน

 • จัดฟันด้านใน Tiggle 6 เดือน/เดือนละ 5 แสนวอน 

จัดฟันเซรามิก 3M 

 • จัดฟันเซรามิก 3M Clearity Braces 12 เดือน/เดือนละ 5 แสนวอน
 • ยี่ห้อ DIO Implant รวมครอบฟัน ราคาซี่ละ 1.2 ล้านวอน
 • ยี่ห้อ OSSTEM Implant รวมครอบฟัน ราคาซี่ละ 1.5 ล้านวอน 

เพียงแนะนำเพื่อนของคุณ มาจัดฟันที่ Smile View Dental Clinic
รับคูปองส่วนลดจัดฟัน สูงสุด 500,000 วอน  

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม  

 1. เฉพาะคนไข้ที่จัดฟันกับคลีนิคทำฟันสไมล์วิวเดนทัลเท่านั้น (จำกัด 1 ท่าน/สิทธิ์)
 2. เพียงแนะนำเพื่อนครบ 5 คน รับคูปองส่วนลดจัดฟัน 500,000 วอน
 3. คลีนิคจะนำส่งคูปองส่วนลดให้กับท่านทางไปรษณีย์ ภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากเพื่อนชำระค่าติดเครื่องมือจัดฟันในครั้งแรกเรียบร้อยแล้ว
 4. ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 เม.ย – 31 ส.ค. 64 เท่านั้น หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
 5. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด