General Dentistry

ทันตกรรมทั่วไป

ทันตกรรมทั่วไป คือ การตรวจสภาพช่องปากและฟัน การทำความสะอาดและการรักษาสภาพเหงือกและฟัน เพื่อให้มีสุขอนามัยที่ดีและสามารถมีอายุการใช้งานได้นาน

ประเภทของทันตกรรมทั่วไป

ทันตกรรมทั่วไป แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

 1. ตรวจสุขภาพฟันทั่วไป
 2. ขูดหินปูนและขัดฟัน Aiflow
 3. การอุดฟัน
 4. การถอนฟันและผ่าฟันคุด
 5. รักษาเหงือกอักเสบ
การอุดฟัน

การอุดฟัน คือ การรักษาฟันที่ถูกทำลายจากการผุให้สามารถใช้งานได้และกลับมารูปทรงเดิม เวลาทำการอุดฟัน ทันตแพทย์จะเอาเนื้อฟันที่ผุออกและทำความสะอาด จากนั้นจึงเติมวัสดุอุดฟันลงไป

ประเภทของการอุดฟัน

 1. อุดฟันแบบอมัลกัม Amalgam
 2. อุดฟันแบบเรซิน Composite Resin
 3. อุดฟันแบบอินเลย์และออนเลย์ Inlays/Onlays
อุดฟันแบบอมัลกัม

Amalgam

อุดฟันแบบอมัลกัม Amalgam คือ การอุดฟันแบบดั้งเดิมที่นิยมใช้กันมาแต่อดีต มีความแข็งแรงทนทาน ราคาถูก เหมาะกับการบูรณะฟันหลังบริเวณที่มีการรับแรงบดเคี้ยวสูง

ราคาอุดฟันแบบอมัลกัม Amalgam : 50,000 – 100,000 วอน/ซี่

ระยะเวลาในการรักษา : 30 – 45 นาที

ข้อดีการอุดฟันแบบอมัลกัม Amalgam

 • ราคาไม่แพง
 • มีความคงทน แข็งแรงต่อการบดเคี้ยว
 • มีขั้นตอนการทำที่ไม่ยุ่งยาก

ข้อเสียการอุดฟันแบบอมัลกัม Amalgam

 • มองเห็นสีวัสดุอุดฟันค่อนข้างชัด
 • ไม่เหมาะสำหรับฟันหน้าที่ต้องการความสวยงาม
 • เมื่อมีการใช้งานผ่านไปสักพัก อาจมีโอกาสเกิดรอยรั่วตรงขอบวัสดุได้ เนื่องจากมีการเสื่อมของวัสดุจึงมีโอกาสเกิดฟันผุใต้รอยวัสดุได้ง่าย
อุดฟันแบบเรซิน

Composite Resin

อุดฟันแบบเรซิน Composite Resin คือ การอุดฟันที่ถูกพัฒนามาเพื่อความสวยงาม จึงเหมาะกับการบูรณะฟันหน้าที่ต้องการความสวยงามมากๆ ปัจจุบันได้มีการพัฒนาวัสดุชนิดคอมโพสิทเรซินให้มีความแข็งแรงทนทานมากขึ้น ทำให้ได้รับความนิยมในการนำมาบูรณะฟันหลัง เนื่องจากมีประสิทธิภาพทนต่อแรงบดเคี้ยวได้ดีทัดเทียมกับอะมัลกัม

ราคาอุดฟันแบบเรซิน : 50,000 – 150,000 วอน ต่อซี่

ระยะเวลาในการรักษา : 30 – 45 นาที

ข้อดีการอุดฟันแบบเรซิน Composite Resin

 • มีความสวยงามเนื่องจากมีสีที่เหมือนฟันธรรมชาติ
 • สามารถใช้ได้ทั้งฟันหน้าและฟันกราม
 • สามารถใช้งานฟันได้ทันที ไม่ต้องรอ 24 ชั่วโมงเหมือนการอุดฟันแบบโลหะ
 • ปลอดภัยเนื่องจากตัววัสดุไม่มีสารปรอทผสม

ข้อเสียการอุดฟันแบบเรซิน Composite Resin

 • มีราคาสูงกว่าแบบโลหะ
 • มีความคงทนน้อยกว่าแบบโลหะ
 • ง่ายต่อการเกิดคราบจากชา กาแฟ หรือบุหรี่
อุดฟันแบบอินเลย์และออนเลย์

Inlays/Onlays

อุดฟันแบบอินเลย์และออนเลย์ Inlays/Onlays
คือการอุดฟันที่มีความคล้ายคลึงกับการอุดฟันโดยทั่วไป แต่เนื้อที่ ที่จำเป็นต้องได้รับการอุดจะมีขนาดใหญ่มากกว่าที่จะอุดฟันแบบธรรมดา

โดยทันตแพทย์ จะสั่งทำวัสดุอุดฟันขึ้นเป็นชิ้นงานภายนอกช่องปาก กับทางแลป ซึ่งจะมีขนาดพอดีกับโพรงฟัน
ที่เตรียมไว้ ทำให้สามารถถอดใส่ และลองวัสดุอุดฟันได้ จึงสามารถทดสอบ ความแนบสนิทของวัสดุอุดฟันกับผนัง และขอบของโพรงฟันที่กรอเตรียมไว้ก่อนที่จะทำการติดด้วยซีเมนต์ยึดต่อไป
การอุดแบบ Inlays หรือ Onlays ต่างกันตรงที่การอุดฟันแบบ Inlays เป็นการอุดฟัน ด้านในของบริเวณฟันด้านนั้น
ในขณะที่ Onlays จะมีวิธีการคล้ายคลึงกับการทำ เพียงแต่จะมีพื้นที่ในการอุดมากกว่า โดยจะครอบคลุมหลายด้าน
และมุมของฟัน

 • ราคาอุดฟันแบบอินเลย์และออนเลย์ Inlays/Onlays : 400,000 – 450,000 วอน
 • ระยะเวลาในการรักษา : ระยะเวลาขึ้นอยู่กับลักษณะของฟันที่มาทำการรักษา

ซึ่งโดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 2 ครั้ง ครั้งแรกใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ครั้งที่สองใช้เวลาประมาณ 30 นาที

ขั้นตอนการอุดฟันด้วย อินเลย์และออนเลย์ Inlays/Onlays

ครั้งที่ 1 การวางแผนการรักษา และการพิมพ์ฟัน

 • ทันตแพทย์วางแผนการักษา และเลือกวัสดุที่เหมาะสมร่วมกับคนไข้
 • การกรอฟันให้มีรูปร่างที่เหมาะสม และพิมพ์ฟัน
 • เลือก สี ขนาด รูปร่างของอินเลย์/ออนเลย์ ที่ต้องการ และส่งแลปทันตกรรมเพื่อผลิตชิ้นงาน รอประมาณ 5 – 7 วัน
 • ทันตแพทย์จะทำการอุดฟันแบบชั่วคราวให้แก่คนไข้สำหรับใช้งานระหว่างรอชิ้นงาน

ครั้งที่ 2 การใส่วัสดุ Inlays หรือ Onlays บนฟัน

 • เมื่อได้ชิ้นงานจากแลปทันตกรรมแล้ว ทันตแพทย์จะรื้อวัสดุอุดแบบชั่วคราวออก
 • ติดยึด Inlays หรือ Onlays บนฟัน และตรวจเช็คและการปรับแต่งให้มีความเหมาะสมที่สุด

ข้อดีของการอุดฟันแบบอินเลย์และออนเลย์ Inlays/Onlays

 • เพิ่มความแข็งแรงให้แก่ฟัน และมีความทนทานมากกว่าการอุดฟันแบบธรรมดา
 • ปกป้องเนื้อฟันที่เหลือ และป้องกันการแตกหัก
 • เป็นอีกทางเลือกแทนการครอบฟันในกรณีที่ฟันมีปัญหาไม่มาก
 • วัสดุเซรามิกที่ใช้ในการทำ inlays และ onlays จะไม่มีการเปลี่ยนสีจากอายุการใช้งานหรือคราบอาหาร
 • ให้ความสวยงามและดูเป็นธรรมชาติกว่าการอุดฟันด้วยอมัลกัม
 • มีอายุการใช้งานนาน

ข้อปฎิบัติหลังรับการอุดฟันแบบอินเลย์และออนเลย์ Inlays/Onlays

 1. ควรทำความสะอาดด้วยการแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง การแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร
  เป็นการเริ่มวินัยที่ดีในการดูแลสุขภาพปากและฟันซึ่งเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติอย่างยิ่ง
 2. ควรทำความสะอาดด้วยไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละ 1-2 ครั้ง
 3. ควรทำการบ้วนปาก ด้วยน้ำยาผสมฟลูออไรด์ก่อนนอนทุกวัน โดยทำการกลั้วน้ำยาและอมไว้ในปาก
  อย่างน้อย 1 นาที และไม่ควรดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารภายใน 30 นาทีหลังการบ้วนปาก
 4. ควรให้ความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเคี้ยวของแข็งบริเวณที่ได้รับการรักษา
 5. ควรพบทันตแพทย์เป็นประจำทุก 6 เดือน